Fredrikstad Janitsjarskole

Mye gøy å lære i et korps

Mye gøy å lære i et korps

Det er bare fordeler med å lære seg et instrument.


Les mer...
Welcome to the school band! Foto: Heidi Gomnæs
Welcome to the school band! På denne siden finner du brosjyren «Velkommen til musikkorpset!». Brosjyren beskriver hva korps er, og den finnes på 12 språk, inkludert norsk og engelsk. Les mer...