Fredrikstad Janitsjarskole

Korps: mye verdi for pengene!

 

 

Kontingenten er  kr.1500.- per halvår. Dersom det er flere barn i samme familie, betaler man halv pris fra og med barn nummer to. 


Vi tilbyr nå også 1.halvår til kr 750,-for alle nye elever. Det er dessuten én mnd. gratis prøvetid med mulighet for å prøve forskjellige typer instrumenter.

Kontingenten dekker medlemskap i NMF, instruksjon, notebøker, utleie av instrument og utstyr, og det viktige samspillet med våre dirigenter: Christer Bergby og Tine Angeland Losiewicz.

Korpsets styre jobber på frivillig basis, og mottar derfor heller ingen kompensasjon i form av lønn.

I kontingenten er det både fellesøvelse og instruksjonstimer inkludert.


Kontakt:
Facebook: fjskole   Epost: fredrikstadjanitsjarskole@outlook.com
Styrets leder: Veronika Trenum Berg