Fredrikstad Janitsjarskole

Våre læringsmål

Jo mer du øver, jo bedre blir du!

Læringsmål etter 6 måneder
Mål for opplæringen er at musikanten skal kunne:
•korrekt holding av instrumentet
•tilegne seg kunnskap om pusteteknikk
•lære hvordan stell av instrumentet bør foregå.
•lære å få lyd i instrumentet, samt korrekt plassering av munnstykket (inkludert øvelserpå munnstykket)
  -Messing; leppesumming
•ansats (hvordan starte en tone)
•enkel notelære - g-nøkkel, f-nøkkel, helnote, halvnote, firedel, åttedel, pauser, fire firedelstakt og punktering
•første toneart; Bb-dur natura
  -starter med tonene Bb, C, D, Ess, F og G.
•få trening i å bruke grepstabell
•delta på sin første konsert
•delta på enkeltundervisning, gruppeundervisning og samspill/teorigruppe
•bruke instrumentet variert i ulike styrkegrader
•imitere rytmer og korte melodier i ulike tempi og takt
•improvisere enkle stemmer og rytmer etter gehør
•utforske ulike musikalske uttrykk gjennom å improvisere med lyd og bevegelse
•fokus på lek gjennom sang, dans og spill

For slagverk vil fokusområdet de første 6 månedene være å innarbeide god teknikk, i forhold til å holde trommestikker, køller og håndperkusjon på korrekt måte. Slagverkerne skal også introduseres for bredden av slaginstrumenter.


Læringsmål etter 1 år:
Mål for opplæringen er at musikanten skal kunne:
•tonene A, E og Ass. Musikanten skal også lære begrepet «oktav».
•lære 1. hus og 2. hus, samt repetisjonstegn.
•fortegn (b, # og oppløsningstegn)
•begynne med enkelt flerstemthet
•spille med bindebue
•forstå begrepet «alla breve»
•tilegne seg enkel forståelse på forskjellen mellom dur og moll
•holde en jevn puls i ulike tempi
•imitere enkle rytmer
•spille enkle ostinater og melodier etter gehør
•framføre spill i samhandling med andre
•gjenkjenne lyden av og navngi korpsets blåse-, og slagverkinstrumenter
Musikanten skal nå ha vært igjennom hele pensumet i “Midt i blinken” –bok 1.

For slagverk vil fokusområdet etter 1 år være skarptrommeteknikk og melodisk slagverk.